Betrouwbare fysiotherapie en coaching in Zevenbergen

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie van 4 jaar na de opleiding fysiotherapie. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen, of ze moeten leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen. Deze kinderen vallen binnen de doelgroep van de kinderfysiotherapeut en kunnen baat hebben bij een behandeling.

Binnen de afdeling kinderfysiotherapie werken we zeker niet alleen behandelend, maar ook coachend: we rekenen op de medewerking en verantwoording van de ouders / verzorgers van de kinderen. We willen samen met hen werken aan welzijn, herstel en ontwikkeling van deze kinderen. Ook werken we samen met andere, bij het kind betrokken, disciplines.


Voor kinderfysiotherapie kunt u terecht bij het PMC Zevenbergen
Kinderfysiotherapie in Zevenbergen en Moerdijk

Enkele voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie:

  Motorische en / of mentale ontwikkelingsachterstand
  Voorkeurshouding bij baby’s
  Billenschuivers, tenenlopers
  Afwijkend looppatroon
  Te vroeg geboren kinderen (pre-, dysmatuur)
  Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
  Orthopedische en neurologische afwijkingen
  Sensomotorische problemen
  Houdingsproblemen
  Ademhalingsproblemen
  DCD (development coördination disorder)
  ADHD
  Spierziekten
  (Sport) blessures
   Schrijfproblemen

Mogelijkheden binnen de kinderfysiotherapie

  Algemeen
  Zuigelingen en peuters
  Kinderen van het voorgezet onderwijs
  Sensorische informatieverwerking
  Kinderbekkenfysiotherapie
  Cursussen
  Locatie Klundert

Meer informatie over kinderfysiotherapie

  Beroepsvereniging Kinderfysiotherapie:   http://www.nvfk.fysionet.nl/
  Nederlandse vereniging voor continentie bij kinderen: www.nvck.nl
  Sites over sensorische informatieverwerking: www.nssi.nl en www.sensomotorische-integratie.nl
  Voor materialen kunt u o.a. terecht op de site http://senso-care.nl